Parkeren en investeringsklimaat

Subsidieverstrekkers, beleidsmakers en rekenkamers willen weten wat het resultaat is van subsidies en beleid. Onderzoek geeft het antwoord. Goed onderzoek wordt in nauwe samenwerking met alle betrokkenen opgezet. Dat leidt tot relevante resultaten en tot een grote respons op enquĂȘtes.

In Winschoten heb ik onderzocht wat het effect is van beleid op het investeringsklimaat in de binnenstad. Twee onderzoeken zijn gepubliceerd: een meting van de vitaliteit van de ondernemers in Winschoten centrum (september 2014) (verschijnt als pdf-download) en een onderzoek naar de effecten van vrij parkeren in de binnenstad van Winschoten (maart 2015) (verschijnt als pdf-download) . Tijdens een recente conferentie werden de resultaten van een meting van de vitaliteit van de ondernemers in Winschoten centrum (december 2015) gepresenteerd.

Uit het onderzoek in Winschoten wordt duidelijk dat het parkeertarief wel degelijk effect heeft op het investeringsklimaat in de binnenstad. Hierover zijn enkele publicaties verschenen: een artikel in Binnenlands Bestuur , een tweede artikel in Binnenlands Bestuur , een artikel in Parkeer24 en artikelen in regionale kranten.