Gert Jan van 't Land

Ik ben een zelfstandige en creatieve adviseur en ondersteun u bij het vinden van financiering voor projecten en initiatieven. Ik werk voor overheden en publiek private samenwerkingsverbanden. Mijn bedrijf heet Grantz bv.

Subsidies

Met meer dan 15 jaar ervaring zoek ik subsidiekansen voor u en vraag ik Europese, nationale of regionale subsidies aan voor uw projecten en intiatieven.

Community funding

Bedrijven, instellingen, burgers en overheden die samen financiering willen realiseren voor hun initiatief. Ik help om die samenwerking mogelijk te maken.

Meten is weten

De effecten van beleid op het investeringsklimaat. Subsidies en leveranciers van funding vragen wat hun bijdrage oplevert. Ik lever die informatie met gedegen onderzoek. Opzienbarend resultaat: onderzoek toont aan dat parkeertarief veel invloed heeft op de vitaliteit van ondernemers, zie recente activiteiten.

Opleiding en training

Ik ben een ervaren trainer op het gebied van subsidies, funding en lobby.

Recente activiteiten

Ook in 2019 organiseer ik met een enthousiast team weer de meerdaagse training over subsidies voor het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid.Ook meedoen? Ga naar de SBO-pagina.

'Bijna alles is Interreg'. Met die titel verscheen een blogstuk van mijn hand op de website van SBO. Lezen? Ga naar de pagina waar het blog verscheen .

In het najaar van 2017 en 2018 heb ik, net zoals in voorgaande jaren, met een enthousiast team een meerdaagse training over subsidies georganiseerd voor het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid.

Subsidies: meer dan geld? Hierover schreef ik op 6 september 2016 een artikel op het blog van het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid .

Op mijn Linked-In pagina schreef ik in juli 2016 een stuk over het Pact van Amsterdam. Dit levert in Nederland nieuwe subsidiekansen op.

Een interview met mij, Geke Löhr en Wethouder Laura Broekhuizen in het blad Binnenlands Bestuur van 10-3-2016 over de aanpak van de winkelleegstand in Winschoten.

Uit onderzoek in Winschoten wordt duidelijk dat het parkeertarief wel degelijk invloed heeft op winkels. Hierover schreef ik in Binnenlands Bestuur , Parkeer24 en het Dagblad van het Noorden. Regionale dagbladen en het AD schreven er over.

Op 28 januari 2016 organiseerde ik een conferentie in Winschoten over de resultaten van een experiment op het gebied van financiële samenwerking tussen ondernemers en de gemeente en de leegstandverordening.

In september 2015 is een inkoopsamenwerking van ondernemers in Delfzijl, Winschoten en Stadskanaal van start gegaan. Ik ondersteun de ondernemers bij het opzetten van deze samenwerking.

Skepsis

Ik ben in mijn vrije tijd bestuurslid van de Stichting Skepsis. Ik lever regelmatig een bijdrage aan het skeptische blog kloptdatwel.nl. Skepsis doet onderzoek naar buitengewone kennisclaims en bevordert een wetenschappelijk wereldbeeld.

Thika Foundation

Grantz ondersteunt de Thika Foundation. De Thika Foundation ondersteunt projecten op het gebied van natuurbescherming in Afrika en Azie. Door nauwe samenwerking met de lokale bevolking wordt een duurzaam resultaat bereikt.


Profiel

Gert Jan van 't Land werkt vanuit Grantz bv als zelfstandige adviseur en trainer op het gebied van subsidies, community funding en onderzoek naar de impact van beleid. Hij heeft meer dan 15 jaar ervaring met Europese, nationale en provinciale subsidies. Hij stelt een kansrijke subsidieaanvraag op en richt zich op de uitvoerbaarheid van uw subsidieproject. Uw doelstellingen staan centraal. U weet aan welke subsidievoorwaarden u moet voldoen. Gert Jan ontwikkelt effectieve vormen van publiek private samenwerking als basis voor het gezamenlijk financieren van ambities van bedrijven en overheden. Gert Jan is een ervaren onderzoeker en hij heeft meer dan 20 jaar opdrachten uitgevoerd voor overheden en non-profit instellingen. Hij is een gesprekspartner voor medewerkers, managers en bestuurders.